2.3.2011

Kwick grundades för ett år sedan den 2.3.2010. Det första året har varit ytterst framgångsrikt, symptoms och jag vill tacka alla kunder och samarbetspartners för det gångna året.