1.1.2013

Kwick Oy inleder sin verksamhet den 1.1.2013.

Företagets grundare Kajsa Wickström har utsetts till aktiebolagets verkställande direktör och styrelseordförande.