Företaget

Kwick erbjuder språktjänster främst på svenska och finska. Till tjänsterna hör bland annat översättningar, sale tolkningar och språkundervisning för företag och privatkunder. Alla tjänster skräddarsys enligt kundens behov.

Hos Kwick är alla kunder lika värda och alla uppdrag lika viktiga. Uppdragen utförs professionellt och pålitligt och vid behov enligt snäv tidtabell. Kwick  vill vara en långvarig och tillförlitligt partner för ditt företag.

Bakgrund

Kwick är ett privatföretag grundat år 2010. Företagaren Kajsa Wickström har en lång och omfattande erfarenhet från olika översättnings-, tolknings- och undervisningsuppgifter från år 2001. Wickström är tvåspråkig och hon har studerat nordisk filologi och översättning vid Uleåborgs universitet.

Företaget är medlem i Norra Österbottens företagare.

Företagaren är medlem i Finlands översättar- och tolkförbund FÖTF rf samt i översättarnas fackförening Käännösalan asiantuntijat KAJ rf, som hör till Akavas specialorganisationer rf.