Käännökset

Yritys on erikoistunut kääntämään markkinointi- ja viestintämateriaalia, kuten verkkosivuja, esitteitä, asiakasviestintää ja lehdistötiedotteita sekä juridisia dokumentteja, kuten haastehakemuksia, oikeuden päätöksiä ja sopimuksia. Referenssit-sivulta löydät tarkempaa tietoa yrityksen aiemmista käännöksistä.

Kwick tarjoaa käännöksiä

 • suomesta ruotsiin,
 • ruotsista suomeen sekä
 • englannista ruotsiin.

Käännöksen hinta määräytyy aiheen vaativuuden, käännöksen kiireellisyyden ja käännettävän kielen mukaan. Hinnoittelun perusteena on käännössivu, joka on 1560 merkkiä, tai sanahinta.

Asiakas saa tiedon käännöstyön tarkasta hinnasta etukäteen niin halutessaan. Tätä varten teksti tulee toimittaa kokonaisuudessaan hintatietojen laskentaa varten.

Laajempien töiden tai pidempien sopimusten osalta hinta neuvotellaan aina erikseen. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarvitsemastasi käännöksestä!

Tulkkaukset

Kwick tarjoaa sekä simultaani- että konsekutiivitulkkauksia kieliparissa suomi-ruotsi. Tulkkina toimii yrittäjä Kajsa Wickström, joka on kaksikielinen ja jolla on kokemusta tulkkauksista vuodesta 2001. Kokemusta on kertynyt asioimistulkkauksista, oikeustulkkauksista sekä kokous- ja konferenssitulkkauksista. Tulkkauskielet:

 • suomesta ruotsiin,
 • ruotsista suomeen sekä
 • norjasta suomeen.

Tulkkausten hinta määräytyy tulkkaustyypin (simultaani- tai konsekutiivitulkkaus) mukaan joko tunti- tai päiväkohtaisesti. Lisäksi palkkioon lisätään matkakorvaukset Oulusta tulkkauspaikalle molempiin suuntiin verovapaan enimmäismäärän mukaan sekä päivärahan enimmäismäärä verottajan määritelmien mukaan.

Koulutukset

Kwick tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille räätälöityjä ruotsinkielenkursseja. Oppilaina voi olla kokonainen ryhmä työkavereita, tai yksi henkilö. Kurssin laajuus voi olla parista yksittäisestä tunnista aina kokonaiseen lukuvuoteen asti. Kurssin sisältö määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan ja sisältö räätälöidään aina sopimaan opiskelijoiden tarpeisiin ja lähtötasoon.

Esimerkkejä mahdollisista kursseista:

Svenska på jobbet – Ruotsia työpaikalla

 • Asiakaspalveluviestintä ruotsiksi
 • Kokous- ja puhelinruotsi
 • Yritysesittelyiden pitäminen ruotsiksi
 • Yrityksen alan erikoissanasto ruotsiksi
 • Pääpaino työtehtävissä tarvittavassa kielessä

Diskutera på svenska – Keskustele ruotsiksi

 • Small talk, väittelyt ja keskustelut ruotsiksi
 • Pääpaino suullisten valmiuksien parantamisessa
 • Yritysesittelyiden pitäminen ruotsiksi
 • Yrityksen alan erikoissanasto ruotsiksi
 • Pääpaino työtehtävissä tarvittavassa kielessä

Skriva på svenska – Kirjoita ruotsiksi

 • Kirjeet ja sähköpostit
 • Tarjouspyynnöt ja tarjoukset
 • Puheet ja esitelmät
 • Pääpaino kirjallisten valmiuksien parantamisessa

Svensk grammatik – Ruotsin kielioppi

 • Ruotsin kieliopin kertaus ja opiskelu
 • Pääpaino kieliopin parantamisessa