Referenser

Nedan följer referenser på översättnings- och tolkningsuppdrag som företagaren utfört under årens lopp. Uppdragsgivarens namn nämns ifall det är möjligt av avtalstekniska skäl.

Översättningar

Företagaren har en mångårig erfarenhet av olika översättningsuppdrag. Nedan några exempel.

Tolkningar

Företagaren har en mångårig erfarenhet av dialog- och konferenstolkning mellan finska och svenska/norska/danska. Nedan några exempel.

 • 2001-2012
  Ca 600 timmar dialogtolkning.
 • 2001-2012
  Ca  600 timmar rättstolkning. Tolkningsuppdragen har skett på plats eller via telefon.
 • 2012
  Simultantolkning i språkparet svenska/norska-finska  under ett flertal konferenser och möten som behandlat gränsöverskridande verksamheter, Barentsregionen och EU:s norra dimension.
 • 2011
  Uleåborgs stadsstyrelses resa till Luleå, konsekutivtolkning.
 • 2010
  Simultantolkning under flertalet olika möten och konferenser. Tolkningar från norska och svenska till finska samt från finska till svenska. Mötena har behandlat Barentssamarbetet, EU-projekt samt gränshinderfrågor.
 • 2008
  Barentsområdets framtidsforum i Uleåborg, konsekutivtolkning.
 • 2008
  Nordiskt taxiseminarium i Haparanda, simultantolkning.
 • 2003
  Konferens för nordkalottens bibliotek i Kemi, simultantolkning.

Språkkurser

Företagaren har arbetat som utbildare från år 2007. Hon har även skaffat erfarenhet via vikarieuppdrag både på Svenska privatskolan i Uleåborg och på Uleåborgs universitets institution för Nordiska språk. Nedan några exempel på genomförda kurser.

 • 2010
  Stärkande av muntliga färdigheter i svenska, målgrupp var en chef vid en myndighet.
 • 2009
  Kundbetjäning på svenska, målgrupp var kundservicepersonalen vid en produktionsanläggning.
 • 2008
  Genomgång av svensk grammatik samt kundservicekommunikation, målgrupp var försäljningspersonalen vid en fabrik.
 • 2007
  Kundbetjäning på svenska, målgrupp var hela personalen vid ett företag inom logistikbranschen.