Översättningar

Företaget har specialiserat sig på att översätta texter för marknadsföring och kommunikation, prescription så som webbsidor, broschyrer, företagsbrev och pressmeddelanden samt juridiska dokument så som stämningsansökningar, domstolsbeslut och avtal. På sidan referenser hittar du närmare information om företagets tidigare översättningar.

Kwick erbjuder översättningar

 • från finska till svenska,
 • från svenska till finska och
 • från engelska till svenska.

Översättningspriset bestäms enligt hur svårt ämnet är, hur bråttom det är och till vilket språk översättningen sker. Priset bestäms per översättningssida, som är 1560 tecken eller 26 rader à 60 tecken. översättningsuppdragets exakta pris kan beräknas ifall kunden sänder texten på förhand. Företaget förhandlar alltid med kunden om priset för mer omfattande uppdrag eller längre avtal.

Tolkningar

Kwick erbjuder både simultana och konsekutiva tolkningar i språkparet svensk-finska. Tolken är företagare Kajsa Wickström, som är tvåspråkig och som har erfarenhet från tolkningar från år 2001. Tidigare uppdrag inkluderar dialogtolkningar, rättegångstolkningar och konferenstolkningar. På sidan referenser hittar du närmare information om företagets tidigare tolkningsuppdrag. Tolkningsspråk:

 • från finska till svenska,
 • från svenska till finska och
 • från norska till finska.

Priset för ett tolkningsuppdrag bestäms enligt tolkningstypen (simultan- eller konsekutivtolkning) per timme eller per dag. Dessutom tillkommer reseersättningar från Uleåborg till tolkningsorten och tillbaka enligt skatteverkets kilometerersättningar samt dagpenning.

Undervisning

Kwick erbjuder företag och privatpersoner skräddarsydda språkkurser i svenska. Eleverna kan vara en hel grupp arbetskompisar eller en person. Kursens omfattning kan vara ett par enskilda timmar eller ett helt läsår. Kursens innehåll bestäms enligt kundens behov och innehållet skräddarsys alltid för att passa elevernas behov och utgångsnivå.

Nedan exempel på möjliga kurser:

Svenska på jobbet

 • kundbetjäning på svenska
 • mötes- och telefonsvenska
 • företagspresentationer
 • företagets branschordförråd på svenska
 • tyngdpunkten på jobbspråket

Diskutera på svenska

 • small talk, debatter och diskussioner
 • tyngdpunkten på att förbättra de muntliga färdigheterna

Skriva på svenska

 • brev och e-post
 • anbudsofferter och anbud
 • tal och presentationer
 • tyngdpunkten på de skriftliga färdigheterna

Svensk grammatik

 • genomgång av svensk grammatik
 • tyngdpunkten på att förbättra de grammattiska färdigheterna

Skicka email till info AT kwick.fi för att begära offert.